Historik

Nicodemus Tessin d.y (1654-1728) bl.a skapare av Kungliga slottet i Stockholm, var en mäktig man som kunde kommendera ut soldater och timmermän för att utföra byggnadsarbetena på Boo. Sonen Carl Gustaf, som ärvde Boo, var också han en betydelsefull gestalt på det kulturella och även det politiska området.
Boo kapell har ett s.k predikostolsaltare, d.v.s predikstolen är placerad ovanför altaret.
Boo Kapells orgel är från 1853, omgjord 1893 och är Sveriges äldsta pneumatiska orgel i funktion. Den har en manual med fyra register samt 16 fots pedal. Man kan fortfarande ”trampa” orgeln, d.v.s pumpa in luft med foten för att orgeln ska kunna ljuda.
I kapellet hänger en sällsynt rokokokrona av svensk tillverkning med fransk förebild. Den är en s.k bladkrona utförd i plåt med förgyllning av ljushållarna samt vita porslinsblommor. Den hittades under 1940-talet på kapellvinden, slängd och förvriden.
Två små änglar blåser i sina trumpeter på ömse sidor om psalmnummertavlan. Den skänktes år 1729 av en kyrkvärd Abraham Keijser och hans hustru.
1700-talsklockorna rings fortfarande för hand. På den äldsta klockan står det ”Min Christen kom Guds ord att höra, När tina öron hör mitt ljud – Låt mig påminna tig och röra: At låfwa, prisa, tiena Gud.”