Boo Kapells Vänner

Boo Kapells Vänner är en ideell förening bestående av 160 medlemmar som vill verka för att bevara Boo kapell samt stödja olika kulturevenemang. Föreningen bildades 1987 och har under åren bidragit till reparationer och kapellets inventarier. Varje sommar har föreningen arrangerat musikandakter som är mycket uppskattade. 

Föreningen Boo Kapells Vänner har i alla år bidragit med att vårda kapellet och intressera sig för att det skall fortsätta att vara en levande samlingspunkt.  Under de år som gått har föreningen deltagit i renovering av kapellbyggnad och inredning, målning av klockstapel samt augustikvällars musikandakter. Under sommaren 2021 har kapellet målats om från grunden. Boo Kapells vänner gör på olika sätt en kulturell gärning och kan känna sig stolta att vara med och genomföra dessa projekt.

Vill Du vara med i Boo Kapells Vänner?
Sätt i så fall in årsavgiften (100:-) på Plusgiro 10 76 17-3 eller swisha till 123 020 7456.
Skriv namn och adress och gärna e-postadress.

För mer information, kontakta Katarina Ribbing Lindgren: 072-540 07 04